Odahl

Odahls smycken är ekovänliga, vilket innebär inget innehåll av nickel, kadmium eller bly.
Detta är garanterat.